Laureaci SMOK 2022

Najlepszy referat:
1. Miesjce: Aleksandra Morawiec
2. Miesjce: Dawid Pietruch
3. Miesjce: Tymoteusz Braciszewski
Najlepszy plakat:
1. Miesjce: Marta Macyk
2. Miesjce: Weronika Łoboda i Weronika Puchalska
3. Miesjce: Anna Cholewik, Mateusz Rutkowski, Patrycja Chuchała i Justyna Sykuła
Nagroda publiczności:
Referat: Aleksandra Morawiec
Plakat: Marta Macyk

Lista abstraktów SMOK 2022: kliknij, aby pobrać.

Galeria zdjęć SMOK 2022: kliknij, aby pobrać.

Komitet Naukowy

pracownik Zakładu Optyki Atomowej IFT UJ, Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk oraz dyrektor Krajowego Centrum Informacji Kwantowej. Członek Polskiej Akademii Umiejetnosci oraz Polskiej Akademii Nauk. Pracuje w dziedzinie informacji kwantowej, splątania kwantowego, macierzy losowych, chaosu kwantowego oraz matematyki stosowanej w naukach społecznych. Współautor Kompromisu Jagiellońskiego – systemu głosowania w Radzie Unii Europejskiej.
Pracownik Zakładu Fotoniki UJ, zajmujący się m.in. optycznym chłodzeniem i pułapkowaniem atomów, plazmonami, kondensatem Bosego-Einsteina, sieciami optycznymi, laserem atomowym. Zajmuje się również popularyzacją fizyki.
Kierownik Zakładu Fizyki Ciała Stałego IF UJ oraz kierownik studiów Advanced Materials & Nanotechnology. W pracy naukowej zajmuje się m.in. procesami samoorganizacji zachodzącymi na powierzchniach, procesami redoks tlenków metali przejściowych oraz analizą granicy faz cząsteczka organiczna - tlenki metali.

Sponsorzy