Studencka Międzyuczelniana Ogólnopolska Konferencja 2022

12-15 maja 2022

Serdecznie witamy

Naukowe Koło Fizyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego serdecznie zaprasza do udziału w trzeciej Studenckiej Międzyuczelnianiej Ogólnopolskiej Konferencji organizowanej od 12 do 15 maja 2022 w Krakowie. Przewidujemy konkursy na najlepszy referat oraz najlepszy poster. Czekają na Was pakiety konferencyjne i atrakcyjne nagrody.

Do zobaczenia wkrótce!

Organizatorzy

Plan konferencji

Czwartek 12 maja

19:00-20:00

Rejestracja uczestników

Piątek 13 maja

10:00-12:00

Zwiedzanie synchrotronu SOLARIS

12:00-12:30

Przerwa

12:30-13:30

Wykład specjalny

13:30-14:30

Obiad

14:30-15:30

Sesja referatowa cz.1

15:30-15:45

Przerwa kawowa

15:45-16:45

Sesja referatowa cz.2

16:45-17:00

Przerwa kawowa

17:00-18:00

Sesja referatowa cz.3

od 20:00

Spotkanie integracyjne

Sobota 14 maja

10:00-11:00

Sesja referatowa cz.4

11:00-11:15

Przerwa kawowa

11:15-12:15

Sesja referatowa cz.5

12:15-12:30

Przerwa kawowa

12:30-13:30

Sesja referatowa cz.6

13:30-14:30

Obiad

14:30-15:30

Wykład specjalny

15:30-15:45

Przerwa kawowa

16:00-18:00

Sesja plakatowa

19:30-21:00

Oficjalna kolacja

Niedziela 15 maja

11:00-11:30

Głosowanie

11:45

Ogłoszenie wyników głosowania i zakończenie konferencji

Komitet Naukowy

pracownik Zakładu Optyki Atomowej IFT UJ, Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk oraz dyrektor Krajowego Centrum Informacji Kwantowej. Członek Polskiej Akademii Umiejetnosci oraz Polskiej Akademii Nauk. Pracuje w dziedzinie informacji kwantowej, splątania kwantowego, macierzy losowych, chaosu kwantowego oraz matematyki stosowanej w naukach społecznych. Współautor Kompromisu Jagiellońskiego – systemu głosowania w Radzie Unii Europejskiej.
Pracownik Zakładu Fotoniki UJ, zajmujący się m.in. optycznym chłodzeniem i pułapkowaniem atomów, plazmonami, kondensatem Bosego-Einsteina, sieciami optycznymi, laserem atomowym. Zajmuje się również popularyzacją fizyki.
Kierownik Zakładu Fizyki Ciała Stałego IF UJ oraz kierownik studiów Advanced Materials & Nanotechnology. W pracy naukowej zajmuje się m.in. procesami samoorganizacji zachodzącymi na powierzchniach, procesami redoks tlenków metali przejściowych oraz analizą granicy faz cząsteczka organiczna - tlenki metali.

Sponsorzy