11-14 KWIETNIA 2019 | KRAKÓW

STUDENCKA MIĘDZYUCZELNIANA OGÓLNOFIZYCZNA KONFERENCJA

Serdecznie witamy

Naukowe Koło Fizyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego serdecznie zaprasza do udziału w drugiej Studenckiej Międzyuczelnianiej Ogólnofizycznej Konferencji w połowie kwietnia w Krakowie. Przewidujemy konkursy na najlepszy referat oraz najlepszy poster. Czekają na Was pakiety konferencyjne i atrakcyjne nagrody.

Do zobaczenia wkrótce!

Organizatorzy

CZWARTEK 11 KWIETNIA

15:00 początek rejestracji
16:00 – 17:00 otwarcie konferencji
17:30 obiadokolacja

PIĄTEK 12 KWIETNIA

10:00 – 12:15 zwiedzanie laboratoriów
12:15 – 12:30 przerwa
12:30 – 13:30 sesja referatowa cz. 1
13:30 – 15:00 obiad
15:00 – 16:00 sesja referatowa cz.2
16:00 – 16:15 przerwa
16:15 – 17:15 sesja referatowa cz. 3
17:15 – 17:30 przerwa
17:30 – 18:30 sesja referatowa cz. 4
18:30 – 19:30 kolacja
19:30 integracja

SOBOTA 13 KWIETNIA

10:00 – 11:00 sesja referatowa cz.1
11:00 – 11:15 przerwa
11:15 – 12:15 sesja referatowa cz. 2
12:15 – 12:30 przerwa
12:30 – 13:30 sesja referatowa cz. 3
13:30 – 15:00 obiad
15:00 – 16:00 sesja referatowa cz. 4
16:00 – 16:15 przerwa
16:15 – 18:15 sesja plakatowa
18:15 kolacja

NIEDZIELA 14 KWIETNIA

10:00 – 11:00 sesja referatowa cz.1
11:00 – 11:15 przerwa
11:15 – 12:15 sesja referatowa cz. 2
12:15 – 12:30 przerwa i rozpoczęcie głosowania publiczności
12:30 – 13:30 podsumowanie konferencji przez Komitet Naukowy i Komisję Konkursową
13:30 – 14:30 obiad
14:30 – ogłoszenie wyników konkursów i zakończenie konferencji

REJESTRACJA

Rejestracja trwa do 31 marca.

 

Zgłoszenia prosimy kierować mailowo na adres smok.nkf@uj.edu.pl

 

Każde zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, uczelnię macierzystą,
numer kontaktowy, informację o charakterze uczestnictwa (czynne albo bierne),
rodzaju prezentowanego materiału (referat albo poster), a także opcjonalnie dane do faktury.

Opłata:

Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 110 zł.
Opłata obejmuje udział w sesjach naukowych, materiały konferencyjne, zaświadczenie uczestnictwa biernego bądź czynnego w konferencji, gadżety promocyjne, przerwy kawowe oraz posiłki. Wpłaty należy dokonać do 5 kwietnia na konto podane w mailu zwrotnym.

POSTERY

Zasady tworzenia posterów:

1. Postery powinny mieć formaty nie mniejsze niż A3 i nie większe niż A0.
2. Uczestnicy mogą prezentować swoje prace w języku polskim lub angielskim.
3. Dopuszcza się, aby prace miały więcej niż 3 autorów, jednakże jeden tytuł wystąpienia mogą przedstawić maksymalnie 3 osoby.
4. Prezentowane prace mogą mieć charakter przeglądowy lub oparty o własne wyniki badań.
5. Prezentacja posterów odbywa się w czasie wyznaczonym w harmonogramie konferencji.

  • Prosimy o wysyłanie ich na adres smok.nkf@uj.edu.pl
    w nieprzekraczalnym terminie do 5 kwietnia.

REFERATY

Zasady tworzenia referatów:

  • Czas przeznaczony na prezentacje ustną wynosi 20 min. plus 10 min. na pytania słuchaczy.
  • Liczba wygłaszanych referatów jest ograniczona do 20, decyduje Komitet Naukowy.
  • Abstrakty powinny mieć długość do 100 słów i nie zawierać bibliografii.
  • Prosimy o wysyłanie ich jako dwóch plików: .pdf oraz .tex na adres smok.nkf@uj.edu.pl 
    w nieprzekraczalnym terminie do 5 kwietnia.

Komitet Naukowy

W skład Komitetu Naukowego Studenckiej Międzyuczelnianej Ogólnofizycznej Konferencji wchodzą:

prof. dr hab. Józef Spałek – pracownik i były kierownik Zakładu Teorii Materii Skondensowanej i Nanofizyki IF UJ, Kierownik Linii Badawczej IV: Materiały i Układy Kwantowe w Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH. Uhonorowany licznymi nagrodami, m. in. Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za wkład, w skali światowej, do teorii silnie skorelowanych elektronów, w tym za wprowadzenie modelu teoretycznego oddziaływań wymiennych i związanego z nimi parowania elektronów w przestrzeni rzeczywistej w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych i innych układach skorelowanych; Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem KEN, a także trzykrotnie Nagrodą Ministra. Laureat Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (zwanej „polskim Noblem”) w 2016 za badania układów silnie skorelowanych, a w szczególności za sformułowanie modelu t-J.

prof dr hab. Wojciech Gawlik – pracownik i były kierownik Zakładu Fotoniki IF UJ, specjalista m. in. w dziedzinie fotoniki, optyki nieliniowej i kwantowej, fizyki ultrazimnych atomów oraz metrologii kwantowej. Brał udział w otrzymaniu pierwszego w Polsce kondensatu Bosego–Einsteina. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi na całym świecie, m.in. w Berkeley, Melbourne, Moguncji. Jest jednym z założycieli Joint Cracow – Berkeley Photonics Laboratory oraz Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej FAMO w Toruniu

prof dr hab. Karol Życzkowski – pracownik Zakładu Optyki Atomowej IF UJ oraz Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk, specjalista m. in. w dziedzinie informacji kwantowej, splątania kwantowego, macierzy losowych i chaosu kwantowego. Współautor Kompromisu Jagiellońskiego – systemu głosowania w Radzie Unii Europejskiej.

Patroni i sponsorzy

Kontakt

Adres:

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 11, p. H-1-01 30-348 Kraków
Email: smok.nkf@uj.edu.pl
Facebook: facebook.com/fizycy

Dojazd:

linie tramwajowe: 52,18,11,17 (w kierunku Czerwone Maki P&R – przystanek Ruczaj)
linie autobusowe: 194 (w kierunku Czerwone Maki P&R – przystanek Ruczaj)

Kontakt ws. współpracy:

Monika Dąbrowska
Tel. kom.: +48 728 813 520
Email : m.dbr@outlook.com

Kontakt dla uczestników:

Katarzyna Wodzińska
Tel. kom.: +48 783 127 106
Email : katarzyna.wodzinska@student.uj.edu.pl

Formularz Kontaktowy

3 + 8 =